Evenimente

Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

07.10.2011

Evenimentul este adresat membrilor societății civile și are ca obiectiv promovarea inițiativei cu același nume din cadrul programului Europa 2020. In cadrul simpozionului se vor face cunoscute prioritățile strategiei Europa 2020: creștere inteligentă, creștere durabilă și creștere favorabilă incluziunii. De asemenea se va discuta modul în care aceste priorități vor fi adaptate la situația specifică a fiecărui stat membru pentru a fi transpuse în obiective și traiectorii naționale.
 

www.facebook.com/EuropeDirectAgoraOradea, events