Evenimente

Dezvoltarea durabilă într-o Europă marcată de schimbările climatice

23.03.2010

Centrul Europe Direct AGORA Oradea Nord-Vest a organizat Simpozionul „Dezvoltarea durabilă într-o Europă marcată de schimbările climatice”. S-a urmărit conştientizarea consumatorilor de importanţa păstrării unui mediu curat şi sănătos precum şi a consumării alimentelor în conformitate cu standardele UE.

Reprezentanţii instituţiilor naţionale – sub-prefect Cristian Bitea, ec. Călin Mocan, director al Agenţiei de Mediu, au prezentat provocările fenomenului de încălzire globală şi posibilităţile de a promova dezvoltarea durabilă în condiţiile schimbărilor climatice şi a crizei economice mondiale. Prof.univ.dr. Vasile Creţ a explicat rolul pe care îl are societatea civilă în combaterea efectelor negative ale schimbărilor climatice, iar co-ordonatorii evenimentului au prezentat implicarea Uniunii Europene în rezolvarea acestei probleme mondiale şi instrumentele de care avem nevoie pentru a face faţă provocărilor derivate din acestea.