Noutati

Comunicat CE şi FMI cu privire la misiunea de evaluare în România

01.08.2011

Echipele apreciază că programul este în parametrii conveniţi. Au fost îndeplinite toate criteriile de performanţă stabilite pentru finele lunii iunie. Autorităţile au implementat cu fermitate politicile prevăzute în program. Pentru a se folosi în mod optim potenţialul de creştere al României este esenţial să se continue implementarea neabătută a acestor politici. Ele sunt consolidate pentru a întări poziţia României astfel încât să facă faţă volatilităţii pieţei financiare.

Pentru 2011, prognozăm în continuare o creştere reală a PIB de aproximativ 1½%. Deşi contribuţia la creştere prin absorbţia fondurilor structurale UE se menţine scăzută, se anticipează o recoltă bună şi exporturile sunt în continuare puternice. În 2012, prognozăm o creştere de 3½ până la 4% în funcţie de creşterea cererii interne, inclusiv o mai bună absorbţie a fondurilor structurale UE. Se anticipează că inflaţia se va diminua, dar se va menţine peste ţinta de inflaţie pe 2011 stabilită de Banca Naţională a României. Se estimează o scădere a acesteia până la 3½ procente în 2012. Se anticipează că deficitul de cont curent va rămâne la aproximativ 4½ procente din PIB.
 

Taguri: