Articole

Creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii

Evenimentul este adresat membrilor societății civile și are ca obiectiv promovarea inițiativei cu același nume din cadrul programului Europa 2020. In cadrul simpozionului se vor face cunoscute prioritățile strategiei Europa 2020: creștere inteligentă, creștere durabilă și creștere favorabilă incluziunii. De asemenea se va discuta modul în care aceste priorități vor fi adaptate la situația specifică a fiecărui stat membru pentru a fi transpuse în obiective și traiectorii naționale.

Se urmărește astfel informarea publicului larg asupra acestei strategii, precum și a inițiativelor Uniunii Europene, întrucât succesul îndeplinirii obiectivelor fixate depinde de implicarea cetățenilor europeni.

Simpozionul va avea loc vineri, 28 octombrie, orele 16.00, la sediul Centrului din Piața Tineretului nr.8, în Sala Albastră.

Pentru informații suplimentare referitoare la acest eveniment:

0259 427 398 sau ed.agora@gmail.com

www.fb.com/EuropeDirectAgoraOradea