Articole

Doriţi să aflaţi care au fost activităţile Uniunii Europene în 2010?

 

Cum a făcut UE faţă crizei financiare şi economice? Cum au beneficiat europenii de pe urma Uniunii? Ce a făcut aceasta pentru o lume mai bună?

Acum puteţi afla răspunsurile la aceste întrebări în Raportul general 2010.

Raportul general este publicat anual de către Comisia Europeană, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi este prezentat Parlamentului European.
Ediţia din 2010 respectă restructurarea de anul trecut, în urma căreia raportul a fost transformat într-un veritabil produs de comunicare, mai uşor de citit, expunând totodată principalele iniţiative şi realizări ale UE de-a lungul anului.

Textul este structurat în 5 capitole:

  • Stimularea redresării
  • Un proiect pentru cetăţeni: oamenii în centrul acţiunii europene
  • Energie, combaterea schimbărilor climatice şi mediu
  • UE în lume
  • O Uniune Europeană mai democratică, mai eficientă şi mai responsabilă

La finalul cărţii, este prezentată o cronologie a principalelor evenimente ale anului.

Puteți intra în posesia raportului apelând la centrul nostru sau comandându-l de pe site-ul EU Bookshop.
De asemenea, la sediul centrului nostru vă stă la dispoziție personal specializat care vă poate răspunde la întrebările dumneavoastră legate de activitatea Uniunii Europene.