Articole

Oportunităţi în materie de educaţie şi formare

Pentru perioada 2007-2013, UE a alocat aproximativ 7 miliarde de euro pentru acţiunile dedicate învăţării de-a lungul vieţii. Principalele programe sunt:

  • Leonardo da Vinci - sprijină formarea profesională, în special prin stagii organizate pentru tinerii lucrători şi formatori în întreprinderi din alte ţări şi prin proiecte de cooperare între instituţiile de formare profesională şi întreprinderi;
  • Erasmus - finanţează acţiuni vizând mobilitatea studenţilor şi cooperarea între universităţi. De la crearea sa în anul 1987, 1,5 milioane de studenţi au beneficiat de acest program. Un program mai recent, Erasmus Mundus, le permite absolvenţilor de studii superioare şi cadrelor universitare din toată lumea să urmeze cursuri de master organizate de consorţii cuprinzând cel puţin trei universităţi europene;
  • Grundtvig - finanţează programe de formare pentru adulţi, în special parteneriate, reţele şi acţiuni de mobilitate transnaţionale;
  • Comenius - promovează cooperarea dintre şcoli şi profesori.

De asemenea, sunt disponibile fonduri pentru promovarea cooperării politice, a învăţării limbilor străine, a învăţării on-line (e-learning), precum şi pentru difuzarea şi schimbul de bune practici.

 

Participanţii din afara UE sunt bineveniţi

Multe dintre aceste programe sunt accesibile studenţilor, profesorilor şi instituţiilor de învăţământ din alte ţări, în special din cele aflate în imediata vecinătate a UE sau din cele care intenţionează să adere la Uniune. De asemenea, UE promovează schimburi şi cursuri pe tema integrării europene prin intermediul altor programe şi acorduri de cooperare cu aproximativ 80 de ţări din întreaga lume, de la Mongolia până la Mexic şi de la Algeria până la Australia.

Eliminarea frontierelor

UE a introdus documentele Europass, care prezintă calificările într-un format standard. Astfel, angajatorii şi angajaţii pot înţelege şi recunoaşte mai uşor calificările din alte ţări, ceea ce facilitează munca în străinătate. Principalele documente Europass sunt:

  • CV-ul Europass
  • Paşaportul lingvistic Europass
  • Mobilitatea Europass - care specifică timpul petrecut în străinătate pentru studii.

Crearea unor calificări general recunoscute

Pe lângă facilitarea recunoaşterii calificărilor prin intermediul documentelor Europass, UE urmăreşte şi aplicarea unor măsuri de natură să permită compararea sistemelor naţionale de învăţământ. Aceasta nu înseamnă o uniformizare a sistemelor de educaţie, ci stabilirea unui cadru european al calificărilor (EQF) pentru învăţarea de-a lungul vieţii. Până în 2012, fiecare nouă calificare emisă în UE va face trimitere la unul din cele opt nivele de referinţă prevăzute de cadrul european al calificărilor.

EQF este rezultatul eforturilor depuse în cadrul aşa-numitului „proces de la Copenhaga”. Acesta reuneşte 32 de ţări, inclusiv statele membre ale UE, care discută pe teme de educaţie şi formare profesională. De asemenea, cele 32 de ţări lucrează la introducerea unui sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesională, precum şi a unei reţele europene de asigurare a calităţii acestui tip de formare.

În ceea ce priveşte învăţământul superior, UE colaborează cu alte 19 ţări în cadrul „procesului de la Bologna”, pentru crearea, până în 2010, a unui spaţiu european pentru învăţământul superior. Acest proces promovează recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studiu, calificări comparabile şi standarde de calitate uniforme.

Imaginează. Creează. Inovează.

Institutul European de Inovare şi Tehnologie reprezintă un nou pol de excelenţă paneuropean în domeniul învăţământului superior, al cercetării şi al inovării. Pentru perioada 2008-2013, acesta va beneficia de un buget de 309 milioane de euro.

Institutul se va concentra pe transpunerea rezultatelor cercetărilor în aplicaţii comerciale, prin crearea unor „comunităţi ale cunoaşterii şi inovării”. Este vorba despre un nou model de parteneriat implicând universităţi, organizaţii de cercetare, întreprinderi, fundaţii şi alte entităţi. Printre priorităţile iniţiale vor figura schimbările climatice, sursele de energie regenerabile şi noua generaţie de tehnologie a informaţiei şi comunicării.

2009 a fost declarat „Anul european al creativităţii şi inovării”, pentru a sublinia importanţa acestor atribute.

Sursa: www.europa.eu