Articole

Rezoluția Comitetului Afacerilor Sociale

Prezentăm mai jos textul moțiunii Comitetului Afacerilor Sociale care poate fi votată prin LIKE la pagina dedicata evenimentului http://www.facebook.com/event.php?eid=228520857203759 . Rezoluțiile vor fi votate la Adunarea generală - AGORA cetățenilor - din cadrul Simpozionului de vineri.

COMITETUL AFACERILOR SOCIALE

 

MOŢIUNE PENTRU REZOLUŢIE

 

„Crearea de oportunităţi pentru generaţiile viitoare: ce acţiuni ar trebui să întreprindă Guvernele Europene pentru a reduce drastic rata şomajului tinerilor?”

 

Ardelean Ioan – Claudiu, Barbos Daniel, Bodiş Regina – Aneta, Checiu Adrian, Cicortaş Crina – Ioana, Dinculescu (Fekete) Aurelia, Dobra  Stefania – Roxana, Fofiu Florin, Gaje Viorel, Ilica Petronela, Lipai   Vanessa – Iulia, Matei Daniela, Rafa Ramona

 

 

A. Observând  deficitul de locuri de muncă din România

B. Alarmaţi de statisticile îngrijorătoare privind rata şomajului în rândul tinerilor

C. Conştientizând lipsa încrederii acordată tinerilor angajaţi de către angajatorii lor

D. Înştiinţaţi fiind de modul greoi de accesare a fondurilor europene necesare promovării şi derulării activităţilor economice private din România

E. Profund îngrijoraţi de instabilitatea economiei României în actualul context economic mondial

F. Observând lipsa de interes şi de motivaţie a tinerilor în căutare de locuri de muncă

G. Recunoscând nivelul foarte scăzut al remuneraţiei aferente fiecărei persoane ce se află în câmpul muncii

H. Convinşi fiind că încă se mai practică munca „la negru” în diferite ramuri economice

I. Subliniind faptul că taxele percepute de statul român sunt net superioare altor state cu un nivel de trai mult peste cel din România

J. Conştienţi fiind de faptul că s-au micşorat, sau chiar eliminat subvenţiile aferente micilor întreprinzători

K. Profund îngrijoraţi de lipsa de interes şi ajutor din partea statului în ceea ce priveşte încurajarea companiilor la întreprinderea de acţiuni de angajare, promovare şi lărgire a forţei de muncă

L. Convinşi fiind de corupţia din toate domeniile de activitate

M. Apreciind importantă problema neexploatării resurselor proprii

N. Considerând că, datorită modificărilor legislative, angajatorii, nefiind drastic sancţionaţi în cazul în care nu-şi achită datoriile salariale, aceştia nu-şi respectă îndatoririle care le au faţă de angajaţii lor.

O. Observând lipsa profilelor de artă şi meserii în învăţământul preuniversitar

 

 

          1. Supune statul la încurajarea societăţilor mici şi mijlocii la extinderea ariei de activitate, iar prin aceasta din urmă, la lărgirea forţei de muncă existentă în întreprindere.

          2. Cere statului reducerea atât a taxelor aferente fiecărui salariat, cât şi taxele percepute aplicabile veniturilor proprii fiecărei persoane.

          3. Propune statului efectuarea unui plan de reducere a birocraţiei existentă în România.

          4. Propune statului încurajarea societăţilor la promovarea programelor de formare profesională a angajaţilor şi, totodată, încurajarea societăţilor la lansarea pe pieţe noi de desfacere prin exploatarea resurselor proprii.

          5. Sugerează statului să contribuie într-un procent mai mare decât cel actual, la scutirea de taxe şi impozite aferente tinerilor salariaţi.

          6. Recomandă statului simplificarea procedurilor de obţinere a fondurilor europene, în ceea ce priveşte proiectele sponsorizate de Uniunea Europeană.

          7. Supune statul la stabilizarea şi definitivarea sistemului legislativ.

          8. Recomandă statului implementarea unor norme drastice privitoare la crearea  unor condiţii optime de muncă şi remunerarea angajaţilor în funcţie de gradul de dificultate al muncii, riscul la care este supus angajatul, şi totodată, ţinând cont de capabilitatea fiecărui individ în parte.

          9. Solicită statului majorarea salariului minim pe economie, astfel încât, făcând un simplu calcul aritmetic, acesta să fie suficient pentru un trai decent.

          10. Recomandă statului modificarea sistemului de învăţământ, prin raportare la statele vest-europene.

          11. Sugerează modificarea sistemului fiscal, prin raportare la statele vest-europene.

          12. Impune statului reintroducerea/redeschiderea şcolilor profesionale de arte şi meserii, acestea fiind axate, în principal, pe punerea în practică a elementelor de teorie.