Programe de finantare

Programul Europa 2012

Pe 22 februarie 2011 a început înscrierea on-line a Planurilor de afaceri pentru a obține finanțare prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, la adresa de Internet: http://programenationale2011.aippimm.ro Comisia Europeană a autorizat recent o schemă de ajutor românească având un buget de 120 milioane RON (aproximativ 30 milioane EUR), al cărei obiectiv este sprijinirea fermierilor care, din cauza crizei economice, întâmpină dificultăţi în accesarea creditelor.