Stiri

Pentru o mai bună protecţie a animalelor

23.01.2012

Normele UE privind tratamentul aplicat animalelor nu au dus la obţinerea rezultatelor aşteptate.

Din cauza diferenţelor dintre legislaţii, a abordării fragmentate şi a nepunerii în aplicare a normelor UE în unele ţări, nu toate animalele beneficiază de un tratament corespunzător, conform standardelor europene. Pe de altă parte, agricultorii din ţările care aplică normele UE sunt într-un dezavantaj competitiv.

Pentru a soluţiona aceste probleme, Comisia intenţionează să lanseze o nouă strategie pentru bunăstarea animalelor. Agricultorii vor beneficia de mai mult sprijin pentru a respecta standardele de bunăstare impuse de legislaţia UE. De asemenea, consumatorii vor beneficia de o mai mare transparenţă şi de o mai bună informare pe această temă.

Reguli simple şi cuprinzătoare

În cadrul acestei strategii, Comisia doreşte să propună dispoziţii mai ample, care să acopere lacunele din legislaţia actuală privind bunăstarea animalelor. De asemenea, viitoarea strategie vizează:

  • să le ofere consumatorilor mai multe informaţii, pentru a-i ajuta să înţeleagă specificaţiile legate de bunăstarea animalelor, înscrise pe etichetele produselor
  • să garanteze faptul că aceste norme asigură protecţia animalelor
  • să amelioreze formarea persoanelor care se ocupă de animale.

Un plan pe patru ani

Anumite măsuri din cadrul strategiei urmează să fie introduse treptat, în următorii patru ani.

De exemplu, legislaţia actuală va fi consolidată pentru a asigura o mai bună aplicare a normelor. Vor fi puse la dispoziţie mai multe informaţii referitoare la standardele ridicate ale UE privind bunăstarea animalelor.

În acest an vor fi înaintate propuneri de reglementări privind sacrificarea şi transportul animalelor. De asemenea, în 2012 se vor lua măsuri legate de ameliorarea bunăstării scroafelor, iar în 2013 sunt prevăzute orientări specifice referitoare la porci. În 2014 Comisia va formula o propunere privind bunăstarea animalelor.

Menţinerea competitivităţii

Pentru a asigura competitivitatea agricultorilor europeni în raport cu importurile, valorile UE privind bunăstarea animalelor vor fi promovate în afara Uniunii şi se vor lua măsuri pentru elaborarea de standarde internaţionale.

Un rol mai activ pentru cercetare

Va fi creată o reţea a centrelor de referinţă la nivelul UE, pentru a ameliora cercetarea în domeniul bunăstării animalelor şi pentru a le oferi agricultorilor acces la rezultate.

Mai multe despre sănătatea şi bunăstarea animalelor www.ec.europa.eu

Taguri: