Stiri

Scrisoarea președintelui CE Barroso către președintele PE Jerzy Buzek

29.09.2011

"Stimate Domnule Președinte Buzek,

După cum voi afirma în discursul privind starea Uniunii pe care îl voi ține astăzi în fața Parlamentului European, Uniunea Europeană se află la o răscruce cu implicații majore. Criza economică continuă, iar redresarea se dovedește a fi de durată și dificilă pentru cetățenii noștri. Crearea de locuri de muncă este încă deficitară, în condițiile în care creșterea economică se instalează cu greu în numeroase regiuni. Datoria publică rămâne o povară grea, care poate afecta creșterea atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, dacă nu este abordată cu fermitate și de urgență. Multe dintre realizările noastre cele mai de seamă, precum moneda euro și spațiul Schengen de liberă circulație a persoanelor, se află sub presiune. Confruntați cu o astfel de situație, a sosit momentul ca toate forțele pro europene, precum Parlamentul European și Comisia Europeană, să obțină sprijinul necesar proiectului nostru european și să demonstreze că o mai mare integrare europeană este esențială pentru soluționarea acestor provocări.

Știm cu toții că o redresare economică durabilă este provocarea majoră a actualei generații. Relansarea creșterii economice și consolidarea încrederii constituie mijloacele prin care vom susține modelul social unic al UE și vom sprijini aspirațiile cetățenilor noștri. Acesta este contextul în care Comisia își pregătește programul de lucru pentru 2012, care va fi un program de eforturi și realizări susținute pentru promovarea creșterii economice și a reformelor, în virtutea unei perspective comune asupra priorităților și a urgențelor. El va folosi bazele pe care le-am construit în ultimii ani ca rampă de lansare pentru stimularea creșterii și a creării locurilor de muncă.

Pe lângă propunerile anunțate în discursul meu, programul va cuprinde mai multe teme principale:

- construirea unei Uniuni a stabilității și responsabilității;

- construirea unei Uniuni a creșterii și solidarității;

- UE – o voce tot mai importantă la nivel mondial.

Eforturile noastre comune din ultimii ani au dus la o reînnoire fără precedent a structurii economice a UE. Semestrul european și analiza anuală a creșterii au îmbunătățit fundamental capacitatea noastră de a asigura o coordonare reală. Elaborăm o nouă generație de norme și instrumente de supraveghere pentru un sector financiar solid și viabil. În prezent, amplificăm la maximum efectul de pârghie al pieței unice pentru a pune bazele creșterii economice și ale creării de locuri de muncă de mâine. În toate aceste domenii, Comisia a prezentat deja propuneri noi și importante în decursul acestui an. În următoarele săptămâni vor mai urma și altele, în sectoare esențiale din domeniul serviciilor financiare, cum ar fi instrumentele financiare derivate, prevenirea și soluționarea crizelor bancare, agențiile de rating, îmbunătățirea condițiilor de care beneficiază IMM-urile, sectorul energetic și responsabilitatea întreprinderilor. În plus, vom propune un program amplu de programe și instrumente sectoriale de punere în aplicare a unui buget modern pentru Europa. Fiecare propunere va fi astfel formulată încât să realizeze obiectivul nostru de valoare adăugată a UE. Acordul cu privire la acest pachet trebuie să fie o prioritate pe agenda noastră, pentru ca obiectivele pe care ni le-am propus să fie atinse pe parcursul anului viitor.

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2012 este prima noastră oportunitate de a pune în aplicare noul acord-cadru în întregul ciclu de elaborare. Dialogul nostru structurat reprezintă o exprimare foarte concretă a parteneriatului special dintre cele două instituții din care facem parte. Doresc să vă mulțumesc pentru raportul amplu al Conferinței președinților de comisii (CCC), pe care Comisia l-a examinat cu atenție în cadrul procesului de pregătire. Împreună cu rezoluția PE din 6 iulie adoptată de o foarte largă majoritate de deputați în Parlamentul European, acest document confirmă abordarea ambițioasă a Parlamentului cu privire la UE. Începând cu dezbaterea de astăzi cu privire la starea Uniunii, dialogul nostru structurat se va intensifica în următoarele săptămâni, până la adoptarea programului de lucru la 15 noiembrie. În conformitate cu acordul-cadru, această scrisoare prezintă elementele principale care stau la baza elaborării programului de lucru, care vor face obiectul dialogului nostru. Unele elemente esențiale sunt marcate cu un punct, ca exemple de propuneri viitoare, însă ele nu constituie o listă finală sau completă. Aștept cu mare interes reuniunea din 12 octombrie între CCC și colegiu. Reuniunea de anul trecut a demonstrat că acest forum poate furniza o platformă solidă pentru realizarea unei perspective comune. ...”

Continuarea scrisorii pe www.ec.europa.eu/romania/news

Taguri: